Vraag (& antwoord)

”privacy?”

       

Betreft: Privacy maatregel AVG
Geachte heer/mevrouw,
Heeft U dit of een eerder jaar rapporten van ons afgenomen? Dan hebben wij uw
emailadres. Vanwege de nieuwe wetgeving rondom privacy, verwijderen wij uw mailadres uit onze administratie.

We zullen u alleen op de hoogte stellen wanneer wij van u toestemming hebben uw mailadres daarvoor te gebruiken. Wilt u graag via e-mail op de hoogte blijven, dan kunt u dat kenbaar maken door deze e-mail te beantwoorden. Vermeld daarin duidelijk dat u ons toestemming geeft contact te maken via email.

Wij zullen uw e-mailadres dan opnieuw in onze administratie opnemen en alleen
gebruiken als wijzigingen in rapporten nodig zijn.

Tot slot willen we u erop wijzen dat u recht heeft op het inzien van de gegevens die wij van u bewaren en aan kunt geven dat wij deze informatie van u verwijderen.

Hoogachtend,
T. Lips

”Minder”


Digiform op school? Wie zijn we?

”Info”


De coördinator achter de website is Toon Lips, oud-leerkracht P.O. en icter (waarvan 10 jaar bestuurlijk, bovenschools).
Door samenwerking met ibers, icters en teams zijn de formulieren ontstaan.
Digitale rapporten worden samen met een school(team) ontwikkeld.                                       Nieuwe meedenkers aan deze “jonge” onderneming zijn welkom.

 

Waarom een rapport van Digiform op school?

”Info”


Meerdere aanbieders zijn actief op dit gebied.
Vaak kunt u uit enkele modellen kiezen.
Digiform op school Draait het proces om en begint met luisteren…..
(U heeft al lang over uw digitale rapport nagedacht en overlegd.)
…..en levert u een rapport dat volledig aan uw wensen voldoet.
Dat noemen de deelnemende scholen graag MAATWERK.

 

Koppeling met lvs mogelijk?

”Info”


Rapporten van Digiform op school kunnen zonder meer worden opgenomen
in Parnassys en andere Schooladministratiesystemen.
Rapporten worden als documenten opgeslagen in de leerling-dossiers.
Zo bent u altijd verzekerd van een veilige backup en goed overzicht.

 

Digiform op school gratis?

”Info”


Formulieren op de website zijn gratis te downloaden en vrij te gebruiken.                                     Het zijn concepten. Elk concept kan aangepast worden aan uw situatie.
Er zijn talloze mogelijkheden. (N.B. aanpassingen zijn niet gratis).
Kijk eens naar interessante voorbeelden uit de praktijk.
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

 

Kan elk rapport worden gedigitaliseerd?

”Info”


Ja. Door samenwerking met u wordt het een uniek document,
waarmee uw school zich onderscheidt. De mogelijkheden zijn talrijk.
Bekijk en bewerk de demo’s in de boekenkast en Rapport+.
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

 

Trendanalyse?

”Info”


Digiform op school  is gestart met trendanalyseformulieren.
De schoolloopbaan van elke leerling in een overzicht.
Vorm en uitvoering ook schoolspecifiek. Uniek!
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

 


Disclaimer:                                                                                                                                                                Hoewel de aangeleverde formulieren op deze site met grote zorgvuldigheid zijn aangepast, kunnen kleine onvolkomenheden in vorm en opmaak voorkomen. Dit kan mede afhangen van de gebruikte hard- en/of software. Gebruik van gepubliceerde formulieren is vrij en kosteloos. Verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de gebruiker.                               Digiform op school stelt positieve feedback op prijs.