Leerlingportfolio

Een portfolio is een doelgerichte verzameling van werk, samengesteld gedurende een bepaalde periode (Castelijns & Kenter, 2005). Lees meer

Hoofdstuk 1

Het portfolio
1.1 Verschillende soorten portfolio’s
1.2 Het portfolio als leermiddel
1.3 Het portfolio als leerlingvolgsysteem

Lees meer

Hoofdstuk 2

De leerlijnen
2.1 De leerlijnen
2.1.1 Ontwikkelen van leerlijnen
2.1.2 Leerlijnen in het portfolio
2.2 Basisschool de Klaverweide

Lees meer

Hoofdstuk 3

Aan de slag met het portfolio


3.1 De bewijsstukken
3.1.1 Werkjes van kinderen
3.1.2 Vluchtige momenten
3.1.3 Foto’s
3.1.4 Overige mogelijkheden
3.2 Labelen
3.3 Startproeven

Lees meer

Hoofdstuk 4

Portfoliogesprekken
4.1 Reflecteren met leerlingen
4.2 Oudergesprekken
4.2.1 Het rapportgesprek
4.2.2 Het oudergesprek met portfolio
4.3 Leerling-geleide gesprekken

Lees meer

Conclusie

Bij het werken met het porfolio in het onderwijs kunnen wij drie soorten portfolio’s onderscheiden, een ontwikkelings-, een assesment- en een presentatieportfolio. De keuze van het soort portfolio is afhankelijk van het doel dat de school met het portfolio voor ogen heeft. Is het portfolio een leermiddel of een instrument om de ontwikkeling te beoordelen. In beide gevallen kan het ontwikkelingsportfolio toegepast worden. Het assessmentportfolio heeft echter uitsluitend een beoordelende functie.Lees meer