Workshops / lessen

Gratis CursussenMicrosoft office  e.v.a  (gratiscursus.be)                                 05 Oct. 11 

   • Les 1
    Kennismaken met Word 2010 (1)
   • Het programma Word
   • De werkomgeving
   • De titelbalk

[read more=”Alle lessen” less=”Lees minder”]

  • Les 2
   Kennismaken met Word 2010 (2)
  • De werkbalk “Snelle toegang”
  • Het lint (1)
  • Les 3
   Kennismaken met Word 2010 (3)
  • Het lint (2)
  • Les 4
   Kennismaken met Word 2010 (4)
  • De knop “Bestand”
  • De “Backstage” weergave (1)
  • Les 5
   Kennismaken met Word 2010 (5)
  • De “Backstage” weergave (2)
  • Les 6
   Kennismaken met Word 2010 (6)
  • Opties in Word (1)
  • Categorie “Algemeen”
  • Categorie “Weergave”
  • Categorie “Controle”
  • Les 7
   Kennismaken met Word 2010 (7)
  • Opties in Word (2)
  • Categorie “Opslaan”
  • Categorie “Taal”
  • Categorie “Geavanceerd”
  • Les 8
   Kennismaken met Word 2010 (8)
  • De liniaal
  • De scrollbalken
  • De weergaveknoppen
  • De zoomschuifregelaar
  • De statusbalk
  • De Mini werkbalk
  • Sneltoetsen
  • Les 9
   Basis handelingen (1)
  • Ingeven van tekst
  • Opslaan en Opslaan als…
  • Niet opgeslagen documenten recupereren
  • Les 10
   Basis handelingen (2)
  • Documenten vergelijken
  • Les 11
   Basis handelingen (3)
  • Compatibiliteitsmodus
  • Word 2010 document openen in versies 2003 of ouder
  • Opslaan als PDF
  • Verzenden van documenten
  • Les 12
   Tekst opmaken (1)
  • Tekst selecteren
  • Documentweergaves
  • Les 13
   Tekst opmaken (2)
  • Weergave “Lezen in volledig scherm”
  • De knop “Alles weergeven”
  • Wijzigen van tekst
  • Les 14
   Tekst opmaken (3)
  • Kopiëren, knippen en plakken
  • Het klembord
  • De knoppen “Ongedaan maken” en “Opnieuw wissen”
  • Les 15
   Tekst opmaken (4)
  • Spelling en grammatica controle
  • Synoniemen
  • Vertalen
  • Les 16
   Tekst opmaken (5)
  • Vertalingen
  • Opmaak kopiëren
  • Les 17
   Tekst opmaken (6)
  • Controle-opties
  • Lettertypes
  • Les 18
   AutoCorrectie (1)
  • Wat is AutoCorrectie?
  • Manueel ingeven en verwijderen van AutoCorrecties
  • AutoCorrecties ingeven d.m.v. Spellingcontrole
  • Les 19
   AutoCorrectie (2)
  • Autocorrectie gebruiken om teksten in te geven
  • Uitzonderingen invoegen
  • Les 20
   AutoOpmaak
  • AutoOpmaak tijdens typen
  • Wijzigen AutoOpmaak
  • Les 21
   Tabstops
  • Tabstops instellen d.m.v. het liniaal
  • Tabstops instellen d.m.v. het dialoogvenster
  • Opvultekens tussen tabs
  • Les 22
   Bouwstenen (1)
  • Wat zijn bouwstenen?
  • Bouwstenen maken
  • Les 23
   Bouwstenen (2)
  • Bouwstenen wijzigen
  • Bouwstenen beheren
  • Ter informatie
  • Les 24
   Geavanceerde opmaak
  • Teksteffecten
  • WordArt
  • Tekstvakken invoegen
  • Les 25
   Opmaken van Alinea’s en pagina’s (1)
  • Alinea’s uitlijnen
  • Alinea’s, inspringen en afstand
  • Les 26
   Opmaken van Alinea’s en pagina’s (2)
  • Het gebruik van stijlen
  • Stijl wijzigen
  • Les 27
   Opmaken van Alinea’s en pagina’s (3)
  • Een stijl maken
  • Stijlen verwijderen
  • Les 28
   Opmaken van Alinea’s en pagina’s (4)
  • Pagina instellingen
  • Pagina-einde invoegen
  • Genummerde lijsten
  • Les 29
   Opmaken van Alinea’s en pagina’s (5)
  • Opsommingstekens
  • Aanpassen genummerde- en opsommingslijsten
  • Aangepaste kop- en voetteksten
  • Paginanummer toevoegen
  • Les 30
   Opmaken van Alinea’s en pagina’s (6)
  • Sectie-einden
  • Even en Oneven sectie-einden
  • Les 31
   Pagina-instelling
  • Kolommen maken en bewerken
  • Breedte kolommen instellen d.m.v. het liniaal
  • Tekst afbreken
  • Regelnummers
  • Les 32
   Pagina-achtergrond
  • Paginaranden
  • Paginakleur
  • Watermerk
  • Les 33
   Zoeken en vervangen (1)
  • Zoeken
  • Geavanceerd zoeken
  • Zoeken extra opties
  • Opmaak zoeken
  • Les 34
   Zoeken en vervangen (2)
  • Jokertekens (Wildcards)
  • Vervangen
  • De knop “Bladerobject selecteren”
  • Les 35
   Tabellen (1)
  • Tabel invoegen
  • Tekst converteren naar een tabel
  • Tabel converteren naar tekst
  • Les 36
   Tabellen (2)
  • Invoegen van kolommen en rijen
  • Aanpassen kolombreedte en rijhoogte
  • De kolommen of rijen gelijkmatig verdelen
  • Tekstrichting wijzigen
  • Tabelstijlen
  • Veldnamenrijen herhalen
  • Les 37
   Tabellen (3)
  • Formules invoegen
  • Les 38
   Tabellen (4)
  • Exceltabel invoegen
  • Les 39
   Gegevens sorteren
  • Tekst/nummers sorteren
  • Sorteren in tabellen
  • Les 40
   Enveloppen
  • Enveloppen maken
  • Opties
  • Les 41
   Etiketten
  • Etiketten maken
  • Opties
  • Les 42
   Afdruk samenvoegen (1)
  • Type document bepalen
  • Brongegevens bepalen
  • Nieuwe adreslijst maken
  • Les 43
   Afdruk samenvoegen (2)
  • Bestaande adreslijst gebruiken
  • Velden vergelijken
  • Adressenlijst bewerken
  • Les 44
   Afdruk samenvoegen(3)
  • Samenvoegvelden invoegen
  • Adresblok invoegen
  • Les 45
   Afdruk samenvoegen(4)
  • Begroetingsregel invoegen
  • Resultaat bekijken
  • Controleren op fouten
  • Samenvoeging voltooien
  • Les 46
   Afdruk samenvoegen(5)
  • Gebruik maken van de Wizard
  • Les 47
   Grafieken (1)
  • Grafiek invoegen
  • Les 48
   Grafieken (2)
  • Grafiekgegevens bewerken
  • Opmaak en indeling wijzigen
  • Les 49
   Illustraties (1)
  • Invoegen van een Afbeelding of Illustratie
  • Les 50
   Illustraties (2)
  • Schermafbeelding invoegen
  • Invoegen van Vormen
  • Vormen selecteren
  • Nieuw tekenpapier
  • Les 51
   Illustraties (3)
  • SmartArt toevoegen
  • Les 52
   De groep Tekst
  • WordArt invoegen
  • Tekstvakken invoegen
  • Decoratieve initiaal
  • Les 53
   Voet- en Eindnoten
  • Invoegen van een Voetnoot
  • Invoegen van een Eindnoot
  • Voet- of Eindnoot verwijderen
  • Voet- en Eindnootopties
  • Voet- en eindnoten tonen
  • Navigeren tussen voetnoten of eindnoten
  • Les 54
   Inhoudsopgave (1)
  • Inhoudsopgave toevoegen
  • Opties Inhoudsopgave
  • Les 55
   Inhoudsopgave (2)
  • Zelfgemaakte kopstijlen gebruiken
  • Inhoudsopgave bijwerken
  • Les 56
   Inhoudsopgave (3)
  • Manuele inhoudsopgave
  • Opmaken van een inhoudsopgave
  • Verwijderen van een inhoudsopgave
  • Het Navigatievenster
  • Les 57
   Index
  • Index toevoegen
  • Les 58
   Citaten en bibliografie (1)
  • Stijl bibliografie instellen
  • Een nieuwe bron toevoegen
  • Bestaande bron gebruiken
  • Bronbeheer
  • Les 59
   Citaten en bibliografie (2)
  • Tijdelijke aanduiding
  • Tijdelijke aanduidingen bewerken
  • Brongegevens wijzigen
  • Bronnen verwijderen
  • Bibliografie invoegen
  • Bibliografie verwijderen
  • Les 60
   Opmerkingen
  • Opmerking toevoegen/verwijderen
  • Revisievenster
  • Opmerkingen bewerken
  • Reageren op een opmerking
  • Les 61
   Wijzigingen
  • Wijzigingen bijhouden
  • Opties voor het bijhouden van wijzigingen
  • Les 62
   Bladwijzers
  • Bladwijzer invoegen
  • Bladwijzer gebruiken
  • Bladwijzers weergeven
  • Bladwijzers verwijderen
  • Les 63
   Hyperlinks
  • Hyperlink maken
  • Hyperlink maken van tekst
  • Hyperlinks maken naar andere bestanden
  • Hyperlink verwijderen
  • Les 64
   Objecten Linken
  • Link leggen naar object
  • Les 65
   Macro’s
  • Macro maken
  • Macro uitvoeren
  • Macro wijzigen
  • Les 66 
   Afdrukken
  • Afdrukvoorbeeld
  • Afdrukopties

[/read]