Uw privacy gewaarborgd?

Meer


Betreft: Privacy maatregel AVG
Geachte heer/mevrouw,
Heeft U dit of een eerder jaar rapporten van ons afgenomen? Dan hebben wij uw
emailadres. Vanwege de nieuwe wetgeving rondom privacy, verwijderen wij uw mailadres uit onze administratie.

We zullen u alleen op de hoogte stellen wanneer wij van u toestemming hebben uw mailadres daarvoor te gebruiken. Wilt u graag via e-mail op de hoogte blijven, dan kunt u dat kenbaar maken door deze e-mail te beantwoorden. Vermeld daarin duidelijk dat u ons toestemming geeft contact te maken via email.

Wij zullen uw e-mailadres dan opnieuw in onze administratie opnemen en alleen
gebruiken als wijzigingen in rapporten nodig zijn.

Tot slot willen we u erop wijzen dat u recht heeft op het inzien van de gegevens die wij van u bewaren en aan kunt geven dat wij deze informatie van u verwijderen.

Hoogachtend,
T. Lips

Minder

Digitaal maatwerk voor school en bestuur …..                 05 Oct. 11
                                   
Naast Word© en Excel© nu ook in GOOGLE DOCS©

Als u een digitaal rapport wilt:
♥ “Met volledige vrijheid in opmaak en inhoud (beslist géén computeruitdraai).”                  ♥ “Met een 4- of 5-puntsschaal;  2 of 3 rapporten ; foto’s etc. naar keuze”
“In volledig eigendom; zonder jaarlijkse kosten!”                                                                            ♥”Onafhankelijk van (te) dominante dienstverleners met overbelaste servers!”          

Is het nu tijd voor een efficiënt, fraai digitaal rapport van                                                          Digiform op school

  1. Uw eigen rapport is de basis; dat wordt gedigitaliseerd. (slim!) Of…..
  2. Ontwikkel samen met Digiform op school uw nieuwe rapport. (Tof!)

Onderstaande probeerversies zijn bewerkbaar.


Het gemak van ‘computer’ digitaal & het mooi van ‘papieren’ analoog.

Elke school krijgt een uniek rapport.* In uw eigen herkenbare huisstijl. Bekijk de vele voorbeelden.(denk aan: website, kleuren, logo’s, foto’s, plaatjes, etc.).Invullen/aanklikken betekent snel werken; achteraf wijzigen en verbeteren kan altijd. Eigen teksten kunnen overal worden geplaatst.Kies voor bolletjes, cijfers, letters, smileys…….combinaties maken van elk rapport een individueel document.Verfraai het rapport met foto’s of tekeningen van de leerlingen. pporten (de originelen) voor uw school zijn continue (24/7) beschikbaar.Downloaden, bewerken èn delen met collega’s. Zó eenvoudig als e-mailen. (al uw originele rapporten op een beveiligde site).En dat wordt gewaardeerd!U vraagt en Digiform op school creëert: Foto’s / afbeeldingen / smileys / tekstvakken; zelfs meerdere pagina’s mogelijk.

Beslis pas nadat u met het gehele rapport hebt gewerkt tot aanschaf.                                                                                               *(aanbevolen applicaties: Ms Office® (WORD/Excel) 2010 of hoger; GOOGLE Docs).